fbpx
loader image
София, бул. Гоце Делчев бл. 102  Call: +359898770352  Email: sapb1@eltrade.com

Продукти

Елтрейд предлага и извършва внедряване на продукта SAP Business One. Елтрейд разработва приложения (add-ons), който допълват и адаптират функциите на софтуера за българския пазар:

  • Лицензи за SAP Business One – Професиоанлен, Ограничен и Пакет за стартиращи
  • Мобилни решения – позволяват бизнес информация от SAP Business One да се мобилизира. Това предоставя гъвкавост за преглед и управление на корпоративни данни и процеси извън офиса, по всяко време.
  • BG локализация – адаптация на счетоводния модул да функционира съгласно българското законодателство
  • Интрастат – адаптация на тази функционалност спрямо българското законодателство
  • Справки – допълнителни финансови и счетоводни отчети

ERP SAP Business One Overview