fbpx
loader image
София, бул. Гоце Делчев бл. 102  Call: +359898770352  Email: sapb1@eltrade.com

Справки

В SAP Business One може бързо да организирате отчети, като използвате гъвкави параметри за отчети. Може да планирате генерирането на отчети и да дефинирате автоматизирано разпределение към избрани получатели. В допълнение може да определите формата, в който се разпространяват отчетите: като имейл или на хартиен носител или в други формати.

SAP Business Reporting е ERP, което Ви позволява бързо да организирате отчети, използвайки гъвкави параметри на отчета и много други.
Много малки фирми се борят със сложността на генерирането на точни и навременни финансови отчети от фирмените данни. Малко инструменти за генериране на отчети имат както способността да събират точните финансови данни, така и гъвкавостта, необходима за поставяне на тези данни в полезен формат. Често предприятията са принудени да експортират данни в различни приложения и след това да ги съставят заедно, за да създадат отчети, които са остарели в момента, в който са създадени.

Функции за отчитане на SAP Business One
В ERP софтуера SAP Business One има функцията за създаване и персонализиране на отчетите – Достъп до данни от множество източници, създаване на нови отчети или персонализиране на съществуващи в различни оформления с минимални ИТ разходи
Преглед на отчети – Активирайте мощни визуализации и аналитичност и интерактивност с помощта на интегрирани инструменти като Adobe Flash и Adobe Flex
Публикуване и разпространение -ERP системата позволява експортирането на  отчети  в електронни формати, които най-добре отговарят на нуждите на вашия бизнес, и ги доставяйте или през мрежата, или вградени в други приложения, включително портали, като запазвате сигурността

Можете бързо да организирате отчети, като използвате гъвкави параметри на отчета. Можете да планирате генерирането на отчети и да дефинирате автоматизирано разпределение към избрани получатели. В допълнение можете да определите формата, в който се разпространяват отчетите: като имейл или на хартиен носител или в други формати.

Елтрейд разработва справки по задание и спецификация на клиентите. Също така извършва инсталация, внедряване, тестване, интеграция и поддръжка на софтуерни справки в SAP Business One.