fbpx
loader image
София, бул. Гоце Делчев бл. 102  Call: +359898770352  Email: sapb1@eltrade.com

Консултантски услуги

Успешното внедряване на ERP система и последващото развитие и надграждане предполага специфични познания в различни области. Екипът от специалисти на Елтрейд за SAP Business One може да бъде полезен в следните области:

  • моделиране на бизнес процеси според вашите нужди – ERP системите пресъздават реалните процеси в организацията с помощта на софтуерни, хардуерни и комуникационни инструменти и средства. Колкото по-добре са описани различните процеси и връзките между тях, толкова по-бързо ще бъде внедрена системата, а след това ще работи по очаквания начин;
  • управление на проекти – осигуряване на планираното внедряване в рамките на предвидените срокове и бюджети;
  • изграждане на информационна инфраструктура (софтуер, хардуер и комуникации) – подбор на оптимална комбинация от продукти, която осигурява необходимата функционалност при оптимални разходи за покупка и поддръжка;
  • инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на SAP Business One;
  • интеграция с други ИТ системи – на всяка ERP система често се налага интеграцията с web сайт или друг вид платформи за автоматичен обмен на данни между тях;
  • оптимизиране на системата – посредством наблюдение на работата в реални условия и анализ на натрупаната историческа информация могат да се дефинират области за подобрение и конкретни мерки за изпълнение;
  • развитие на системата – добавяне на функции или на цели нови модули, които са необходими за отразяване на промени в начина на работа на организацията.
  • Обучения – за цялостна работа със SAP Business One или по роли

Имате нужда от консултация, заявете я сега?

Свържете се с нас