fbpx
loader image
София, бул. Гоце Делчев бл. 102  Call: +359898770352  Email: sapb1@eltrade.com

Връзка с банка

ERP софтуерът за управление на малки и средни бизнеси SAP Business One предоставя добавката за електронни файлове: Определение на формат (EFM) за проектиране на различни електронни файлови формати. Има различни подходи за импортиране на различни файлови формати в SAP Business One.

С помощта на (EFM) могат да бъдат настроени различни проекти за форматиране на файлове за банкови плащания (BPP).Също така могат да се се създават проекти за формати на файлове за банкови извлечения (BFP).

С модул Банка на ERP софтуера SAP Business One, вече не е нужно да обработвате ръчно банковите извлечения. Банковото извлечение може да бъде импортирано от файл и на базата на предварително зададени критерии, SAP Business One да направи предложения, с които редове от извлечението да бъдат свързани с операции в ERP системата. Съответно при запис на извлечението да бъдат генерирани входящи/изходящи плащания или равнения.

Ние от “Елтрейд” предоставяме ERP софтуера за управление на малки и средни бизнеси и сме разработили шаблон за импорт на електронни банкови извлечения SWIFT MT940 / МОДИФИКАЦИЯ „MULTICASH”, но може да бъде разработен импорт и от друг структуриран текстови или XML файл, който вашата банка предоставя.