fbpx
loader image
София, бул. Гоце Делчев бл. 102  Call: +359898770352  Email: sapb1@eltrade.com

Внедряване

ЕТАПИ НА ВНЕДРЯВАНЕ
Елтрейд има 20-годишен опит с разработването и успешно внедряване на търговски POS софтуер на нашите клиенти. Процесът на внедряване в Елтрейд е внимателно планиран, ориентиран към клиента и следва подробен план.

Реализацията на ERP софтуера SAP Business One може да бъде сложен процес, който отнема седмици. Въпреки това, с подходящо планиране, подробни изисквания, ясни роли и отговорности и реалистични очаквания на клиентите, внедряването на SAP Business One може да бъде завършено своевременно.

Елтрейд осигурява бързо внедряване на ЕRP софтуера SAP Business One и нашите доработки, като следва стъпка по стъпка процес, който е персонализиран според бизнес процеса, операциите и изискванията на клиента.

  1. Среща с клиента

2. Демонстрация

3. Уточняване на бизнес процесите

4. Създаване на бизнес план

5. Реализиране на проекта

6. Продуктивен старт (Go Live)

С  разбиране на бизнеса на всеки наш клиент, ние сме в състояние да намалим времето за внедряване и да минимизираме клопките  и грешките по пътя на постигане на целта за използване на ERP

Екипът за внедряване на SAP Business One – Елтрейд се ангажира с успеха на нашия клиент. По време на процеса на ERP внедряването, мениджърът по изпълнението провежда срещи с клиента, за да се увери, че проектът е по график и предоставя доклади за напредъка, отговаря на поставени въпроси и адресира всички нерешени проблеми. При условие, че няма непредвидени неуспехи и клиентът е в състояние да отдели необходимото време и ресурси, за да подкрепи внедряването на ERP софтуера SAP Business One, целият процес, от покупката до стартирането, отнема приблизително 8 седмици.

Създаване на бизнес план

Внедряването на SAP Business One започва със задълбочен анализ на бизнеса на клиента, което включва детайлно описване на процесите, изясняване на функционалните изисквания, проучване на системните изисквания, ясно очертаване на етапите на изпълнението и съответните компоненти.

Инсталация и настройка на софтуера

След уточняване на цялата необходима информация по време на бизнес анализа и създаване на план за изпълнение, следващата стъпка е изпълнение съгласно изготвен и подписан Business Blueprint. Първата част обхваща одит на системата, за да се потвърди, че са спазени минималните изисквания за хардуер. Когато всички изисквания са изпълнени, скоро след това стартира инсталирането на SAP Business One.

Настройка, миграция на данни и потребителски настройки

След като SAP Business One е инсталиран, следва конфигурация, миграция на данни и персонализиране.
Този етап от процеса на внедряване включва мигриране на бизнес данни от използвания преди това софтуер и предишни системи.
Персонализирането на SAP Business One може да се извърши по няколко различни начина. SAP Business One има възможност за интегриране на различни добавки, които разширяват функционалността на SAP Business One или интегриране на приложения, различни от SAP. Други видове персонализиране се осъществяват чрез проектиране на персонализирани работни процеси и правила за бизнес процеси и / или създаване на конкретни шаблони за отчети. Дължината на тази фаза зависи от сложността на персонализиране и / или интегриране на приложения.

Обучение на потребители

Преди стартиране на продуктивно използване на системата всички ключови потребители преминават обучение. По време на обученията и последващите срещи с ключови бизнес потребители се открива допълнителна информация за изискванията на бизнеса и се прилагат към процесите на SAP Business One. След като се направят обученията и окончателните корекции, системата е готова да стартира.

Продуктивен старт и поддръжка

След като внедряването е приключено, може да се постави началото на продуктивен старт (реална работа със системата), като непосредствено след този старт поддръжката на SAP Business One е активирана от страна на Елтрейд.

Елтрейд предоставя SAP Support, свързан с остраняване на проблеми и бъгове, предоставяне на ъпгрейди и пачове.

Освен това може да се закупуват абонаментни планове за консултация, усъвършенстване на бизнес процесите и осигуряване на текущи обучение за крайни потребители.