fbpx
loader image
София, бул. Гоце Делчев бл. 102  Call: +359898770352  Email: sapb1@eltrade.com

Мобилни решения

Получавайте достъп до вашите ресурси само с един клик.

 

Използвайте приложението независимо от платформата на устройството си.

Икони за бутони към App Store и Google Play

SAP Business One Sales

SAP Business One Service

SAP Business One All

SAP Business One Browser Access

Използвай това което ти харесва.

Разшири за повече информация.

виж отдолу
SAP Business One Sales
Изображение на компютърен екран със графичен анализ на данни

SAP Business One Sales

С мобилното приложение SAP Business One Sales може да работите с функция “Дейности”, да преглеждате съдържанието на бизнеса, да управлявате данните на клиентите си, да следите възможностите за продажби и да правите много повече.

Основни функции:

● Дейности – Преглед, добавяне, редактиране, затваряне и създаване на последващи действия на дейности на потребителя, който в момента е влязъл в мобилното приложение
● Клиенти – Достъп и управление на информация за клиенти, включително адреси, телефонни номера и данни за контакт; преглед на исторически дейности и специални цени; създаване на нови клиенти и нови дейности;
● Данни – Проследяване на нивата на наличностите и достъп до подробна информация за продуктите ви, включително продажната цена, наличното количество, продуктовите спецификации и снимки
● Документи за продажби – Създаване, преглед, актуализиране и търсене на продажби и поръчки за продажби. Освен това може да създавате, актуализирате, разглеждате и затваряте дейности, свързани с продажбени документи
● Възможности за продажба – Създавайте, преглеждайте и търсете възможности за продажби; Преглед, добавяне и редактиране на етапи от продажби
● KPI и табла за управление – Преглед на предварително дефинирани KPI и табла (анализ на продажбите и препоръки) в нормален и цял екран
● Приложения – Преглед, изтегляне и качване на прикачени файлове (снимки) към клиенти, артикули, дейности, възможности за продажби и документи за продажба.
*Забележка
Мобилното приложение SAP Business One Sales е приложимо само за SAP Business One, версия SAP HANA

SAP Business One Service
Изображение на мъж с каска и отличително яке, който проверява слънчеви батерии

SAP Business One Service

С мобилното приложение SAP Business One Service техниците по поддръжката, които предоставят услуги на място за клиенти, може лесно и ефикасно да преглеждат и разрешават зададените заявки за услуги. SAP Business One Service ви позволява да извършвате следните действия през Wi-Fi или клетъчните мрежи:
● Преглеждате и филтрирате вашите заявки за услуги и ги синхронизирате с календара си
● Разрешавате заявки за услуги, редактирате, затваряте, споделяте и отпечата билети за услуги

○ Сканирате баркодове или QR кодове, за да идентифицирате елементите според нуждите и да актуализирате информацията си

○ Използвате “Предпочитани опции”, за да проверите входящи и изходящи, обаждате се на клиенти, правите снимки и преглеждате историята на услугите на продуктите

○ Използвате “Бързи действия”, за да управлявате поръчки за продажби, които са свързани с услуга, към която принадлежи текущата ви сервизна зявка, добавяте резолюции за служебни заявки, виждате договори за услуги за артикули, виждате прикачените файлове на служебните повиквания и добавяте снимки за служебни билети за повиквания за обслужване
● Разгледайте ключовите показатели за ефективност (KPI) Освен това, SAP Business One Service ви позволява да работите офлайн. Ако нямате достъп до интернет по време на работа, можете да изтеглите най-новите данни за билетите за услугите предварително, да разрешите изтеглените сервизни билети офлайн и да качите редактираните сервизни билети, когато сте отново онлайн.
*Забележка
Когато сте офлайн, няма да можете да Ще извършите всички действия, които изискват връзка с интернет. Ще бъдете таксувани от вашия оператор, ако осъществявате телефонни разговори или изпращате или получавате данни по клетъчна мрежа с мобилното си устройство. За информация относно вашия план за услуги и таксите се свържете с вашия оператор на носител.
SAP Business One Service трябва да се използва с версията SAP Business One за приложението SAP HANA. За информация относно полетата, използвани в SAP Business One Service, вижте онлайн помощта за SAP Business One, версия за SAP HANA.

SAP Business One Mobile All
Изображение на лаптоп, телефон и таблет с графики и анализи на екраните им.

SAP Business One Mobile

С мобилното приложение SAP Business One за iOS  и Adroid можете да обработвате заявки за одобрение, да преглеждате отчети и бизнес съдържание, да управлявате данни за бизнес партньори, да следите възможностите за продажби и много други. Ключови характеристики:
● Каталог за продажби (само за iPad) – Преглед, търсенее, сравняване и създаване оферта за продажба или поръчка за продажба в движение, използвайки визуално и привлекателно оформление на дисплея
● Дейности – Преглеждате, добавяте, редактирате, затваряте и създавате последващи дейности на текущия потребител, който е влязъл
● Одобрения и сигнали – Получавате сигнали за конкретни събития – като отклонения от одобрени отстъпки, цени, кредитни лимити, одобрени или отхвърлени документи или брутни печалби – и преглеждате исканията за одобрение, чакащи за незабавни действия. Прочетете съдържанието, включително проектодокументите, преди да вземете решение.
● Бизнес партньори – Достъп и управление на информацията за бизнес партньори, включително адреси, телефонни номера и данни за контакт; преглед на исторически дейности и специални цени; създаване на нови бизнес партньори и нови дейности; свързване или да намиране на партньори. В допълнение, може да синхронизирате телефонните номера на лицата за контакт, електронната поща и други подробности с приложението “Контакти” на устройството си.
● Инвентаризация и ценови листи – Следете нивата на наличностите, достъп до подробна информация за продуктите си, включително покупната и продажната цена, наличното количество и продуктови спецификации и преглед на ценови листи
● Търговски документи (котировка за продажби, клиентска поръчка и доставка) – Създаване, преглеждане, актуализиране и търсене оферти за продажби и поръчки за продажба и представяне за одобрение проекти за продажби и поръчки за продажба. В допълнение, може да създавате, актуализирате, преглеждате и затваряте дейности, свързани с документи за продажба, както и да виждате доставките
● Търговски възможности – Създаване, преглед, редактиране и търсене на възможности за продажби; да преглеждате, добавяте и редактирате етапи за продажби
● Договор за услуга и повикване за услуга – Преглед и редактиране на договори за услуги; обработване и затваряне на повиквания за услуги, създаване и преглед на решения и търсене на съответни сервизни повиквания от договори за услуги или карти на оборудване за клиенти
● Отчети – вижте вградените отчети, създадени със софтуера SAP Crystal Reports, версия за приложението SAP Business One, представят ключова информация за бизнеса си. Може да добавите персонализирани отчети и лесно да ги споделите.
● Dashboards – Преглед на предварително дефинирани табла (анализ на продажбите, паричен поток и оферти за покупка) в нормален и цял екран и да ги споделите по електронна поща
● Онлайн помощ – Показва или стандартен или клиентски специфичен помощен документ
● Приложения – Преглед, изтегляне и качване на прикачени файлове към бизнес партньори, продукти, дейности, възможности за продажби, повиквания за услуги и документи за продажба.
*Изисквания за мобилни устройства: използвате iPhone или iPad с iOS актуализиран до iOS 7.0 и по-нова версия. Мобилното приложение SAP Business One 1.11.x за iOS не се поддържа от по-ниски версии на iOS. На таблет работи само на IOS.

…отървете се от нежеланите тетрадки и записки.