fbpx
loader image
София, бул. Гоце Делчев бл. 102  Call: +359898770352  Email: sapb1@eltrade.com

Лицензи

Лицензи за SAP Business One

Използването на ERP системата SAP Business One се основава на модел на лицензиране на потребител, при който всеки лиценз се предоставя поименно на ползвател. Именованият потребител е служител на компанията или дъщерно дружество, който е оправомощен да получава директен или косвен достъп до лицензирания софтуер SAP Business One. В зависимост от вида на предоставения лиценз, потребителите могат или да имат пълен контрол върху прозорец (форма), или да отворят прозорец (форма) в режим само за четене, или изобщо да нямат достъп.

За версията на SAP Business One On Premise, по време на инсталирането се създава потребителски акаунт за поддръжка. Този потребителски акаунт позволява на персонала по поддръжка от страна на партньора внедрител да влиза в клиентската система, без да изисква лиценз, като по този начин избягва неудобството на лицензираните потребители да излизат, за да освободят лиценз.

Видове Лицензи

Професионален лиценз 100
Ограничен Връзки с клиенти 70
Ограничен Финанси 70
Ограничен Логистика 70
Starter Package 80
SAP Business One starter packages

Starter Packages
Фирмите с не повече от пет (5) потребители може да разгледат пакета SAP Business One Starter. Тази версия на SAP B1 е ERP  предназначено за малки фирми, които се разширяват и биха искали да се възползват от стабилността на ERP решение от световна класа. Въпреки че повечето фирми може да изберат решения за счетоводно отчитане на първо ниво, SAP Business One Starter Pack е най-добрият избор за бизнеса, тъй като осигурява гъвкавост за надграждане до SAP Business One, когато възникне нужда – и всичко това без излишни миграции и загуба на производителност поради прекъсване.
Стартовият пакет за SAP B1 предоставя видимост и контрол над бизнеса, като същевременно ви предоставя основа за подпомагане на вашите развиващи се бизнес нужди.
Той осигурява версия с ограничен обхват на доказаното в индустрията решение за SAP Business One на по-ниска цена. За повече подробности относно функционалностите, вижте функциите на SAP Business One Starter Packаge.

Професионален лиценз

В този случай човек има достъп до всички модули и функционалности в рамките на ERP софтуера SAP B1. Този  потребител може да бъде главен изпълнителен директор, президент, мениджмънт и т.н.,

Ограничен Финанси

Ограниченият финансов потребител в ERP има право на всички основни области на финанси, покупки и банкиране в SAP B1. Счетоводителите и други финансови потребители обикновено имат този лиценз.

SAP Business One лицензи избор
SAP Business One licensing

Ограничен Логистика

Потребителят има достъп до всички продажби, производствени модули, склад и ограничен достъп до модула за покупка. По принцип този лиценз е подходящ за служителите работещи склад в  и продажби, верига за доставки и т.н.

Ограничен Връзка с клиенти

Човек има достъп до всички основни характеристики на модулите за продажба, покупка и дори CRM. По принцип потребителят се занимава с ролята на продажби, маркетинг или връзки с клиенти в дадена организация.

Сравняване: SAP Busness One Starter Package vs SAP Business One Full