fbpx
loader image
София, бул. Гоце Делчев бл. 102  Call: +359898770352  Email: sapb1@eltrade.com

Услуги

Елтрейд предлага и извършва внедряване на ERP продукта SAP Business One. Елтрейд разработва приложения (add-ons), който допълват и адаптират функциите на софтуера за българския пазар:

  • Внедряване – целият процес, от покупката до стартиране на SAP Business One: планиране, инсталация и настройки, мигриране на данни, персонализиране, обучения и тестове.
  • Консултантски услуги – моделиране и оптимизиране на бизнес процеси, оперативна работа с програмата, обучения:
  • Поддръжка – Remote Support Platform for SAP Business One (RSP)
  • Доработки – адаптация, разработки и интеграция
  • Хостване в облак – SAP Business One в облачна среда
  • Администриране – съдействие при подбор и инсталация на сървър