София, бул. Гоце Делчев бл. 102  Call: +359898770352  Email: [email protected]

Потребителски стоки

Потребителски стоки

Подобрете всеки аспект от работата на вашата компания, за да отговорите на изискванията на съвременните потребители с помощта на SAP Business One за сектора на потребителските стоки. Прогнозирайте, планирайте и управлявайте търсенето. Осигурете на клиентите продуктите, които те очакват.